OBJEDNAJTE SI NEWSLETTER

Show, v ktorej komici vtipne reagujú na udalosti, ktoré sa udiali za posledné obdobie.

Facebook