Joe Trendy

Joe Trendy

Jeho najobľúbenejšia reštaurácia je McDonald’s, nápoj Coca-Cola, pieseň Felicita a jedlo pizza. A ešte má rád peniaze. Jeho idolom v oblasti humoru je Zdeněk Troška. Trvalý pobyt má na internete, odkiaľ naberá životné inšpirácie. Na sociálnych sieťach žije život, aký sa mu práve hodí a popritom edukuje ľudí. Napríklad myšlienkou: Nikdy never človeku, ktorý ti klame.